Energinyt 2016, uge 09

.

Indhold

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra Energitilsynet

Afgørelser
Afgørelse om hvorvidt klagers produktion af varme til offentlig varmeforsyning var omfattet af reglerne om afgiftsfri levering af overskudsvarme.

Nyt fra EU


 

Nyt fra Energiklagenævnet

Afgørelse
Afslag på årsbaseret nettoafregning da anmeldelse ikke var sket rettidigt (1011-15-33)

Afgørelse
Afslag på årsbaseret nettoafregning da anmeldelse ikke var sket rettidigt

Afgørelse
Randers Kommunes pålæg om tilslutningspligt fastholdt
Bilag 1

Afgørelse
Randers Kommunes pålæg om tilslutningspligt fastholdt
Bilag 1

Afgørelse
Randers Kommunes pålæg om tilslutningspligt fastholdt
Bilag 1

Afgørelse
Randers Kommunes pålæg om tilslutningspligt fastholdt
Bilag 1

Afgørelse
Klagen afvises, da klager ikke er klageberettiget.

Afgørelse
Klagen afvises, da klager ikke er klageberettiget.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energitilsynet

Fastsættelse af tillæg til spotprisen for konkursramte kunder 2016
Tilsynsafgørelse, el. Journalnr.: 15/08431 Energitilsynet har fastsat den metode som fremover skal anvendes til at fastsætte tillæg, som anvendes ved bl.a. konkurs af en elhandelsvirksomhed. Metoden tager gennemsnittet af prisen på de spotprodukter der er på detailmarkedet for el og fratrækker den tilsvarende elspotpris fra Nord Pool.For perioden 1. april 2016 til 31. december 2016 er tillægget fastsat til følgende:Ikke-timemålte forbrugere DK1: 71,59 kr./MWhIkke-timemålte forbrugere DK2: 69,13 kr./MWhTimemålte forbrugere (under 100 MWh) DK1: 64,05 kr./MWhTimemålte forbrugere (under 100 MWh) DK2: 61,76 kr./MWhTimemålte forbrugere (over 100 MWh): 24,48 kr./MWh

Energinet.dk's metoder i forskrift D1, H1, H2, H3 og vilkår for elleverandørers betaling for ydelser til Energinet.dk m.v.
Tilsynsafgørelse, el. Journalnr.: 15/08431 Energinet.dk har den 4. september 2015 anmeldt i alt 45 metoder, der er indeholdt i forskrifterne D1, H1, H2, H3 og Vilkår for elleverandørers betaling for ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse. Metoderne handler om frister for indmeldelse af oplysninger til datahubben, netvirksomhedens opgaver som følge af engrosmodellen, aktørernes opgaver som følge af indførslen af flexafregning, afregningsmåling og skabelonafregning, priselementer, afregning af engrosydelser, afgiftsmæssige forhold samt vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse.

Energinet.dk's metoder i forskrift D1, H1, H2, H3 og vilkår for elleverandørers betaling for ydelser til Energinet.dk m.v.
Tilsynsafgørelse, el. Journalnr.: 15/08431 Energinet.dk har den 4. september 2015 anmeldt i alt 45 metoder, der er indeholdt i forskrifterne D1, H1, H2, H3 og Vilkår for elleverandørers betaling for ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse. Metoderne handler om frister for indmeldelse af oplysninger til datahubben, netvirksomhedens opgaver som følge af engrosmodellen, aktørernes opgaver som følge af indførslen af flexafregning, afregningsmåling og skabelonafregning, priselementer, afregning af engrosydelser, afgiftsmæssige forhold samt vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse.

Høring, el. Frist: 1. april 2016
Høring af Energinet.dk’s ansøgning om godkendelse af ændring i udbudsbetingelser for systembærende egenskaber

Høring, el. Frist: 5. april 2016.
Ændret metode til kompensation af havvindmølleparker


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Afgørelse: Afgørelse om hvorvidt klagers produktion af varme til offentlig varmeforsyning var omfattet af reglerne om afgiftsfri levering af overskudsvarme.

SKM2016.106.LSR

Vedrører: Dagældende kuldioxidafgiftslov § 7, stk. 3 og § 9, stk. 4. Mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 13 og 14 samt § 11, stk. 5 og stk. 9

Et selskabs produktion af varme på en gasturbine ansås for at være overskudsvarme, hvorfor produktionen var fritaget for betaling af energiafgifter. Derimod kunne produktionen ikke anses for omfattet af en dispensation fra 1988.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 07-03-2016 - 05-04-2016

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-493/14 Statsstøtte Dilly’s Wellnesshotel
Dato: 17-03-2016
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse – statsstøtte – forordning (EF) nr. 800/2008 – former for støtte, der kan anses for at være forenelige med fællesmarkedet – støtte til miljøbeskyttelse – støtteforanstaltninger i form af nedsættelser af miljøafgifter – den ufravigelige karakter af betingelserne for fritagelse

Tidligere dokument: C-493/14 Statsstøtte Dilly’s Wellnesshotel - Dom
Tidligere dokument: C-493/14 Statsstøtte Dilly’s Wellnesshotel - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen

Climate Action: Europe readies next steps to implement the Paris Agreement

Speech by Commissioner Arias Cañete at the 30th meeting of the European Electricity Regulatory Forum, Florence

EU Climate Action and Energy Commissioner Miguel Arias Cañete on the follow-up to COP21 at the public session of the Environment Council

 

Nyt fra Kommissionen - konkurrence

SA.13869
France, EDF – ELECTRICITÉ DE FRANCE (CORPORATE TAX EXEMPTION)

Member State: France
Primary Objective: Other
Aid instrument: Guarantee
Case Type: Scheme
Notification or Registration Date: 09.04.2002
DG Responsible: Competition DG
Related Cases: SA.13869
E3/2002
Decision on 16.10.2002: Decision to initiate the formal investigation procedure Information injunction Proposal for appropriate measures
Publication on 16.11.2002: Official Journal: JOCE C/280/2002
Decision on 02.04.2003: Decision to initiate the formal investigation procedure
Press release: IP/03/477
Publication on 15.07.2003: Official Journal: JOCE C/164/2003
C25/2003
Decision on 16.12.2003: Conditional decision
Publication on 22.02.2005: Official Journal: JOCE L/049/2005
C68/2002
Decision on 16.12.2003: Negative decision with recovery
Publication on 22.02.2005: Official Journal: JOCE L/049/2005
Decision on 02.05.2013: Decision to extend proceedings
Press release: IP/13/391
Decision Text:
Publication on 28.06.2013: Official Journal: JOCE C/186/2013
Decision on 22.07.2015: Negative decision with recovery
Press release: IP/15/5424
Publication on 10.02.2016: Official Journal: JOCE L/34/2016
Related court case(s): T-747/15

 


Indholdsfortegnelse