Energinyt 2017, uge 02

Kære læser

Denne uges EnergiNyt indeholder bl.a. et par afgørelser fra EU's koonkurrenceorgan.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra Energitilsynet

Nyt fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU


 

Nyt fra Energiklagenævnet

Afgørelse
Energinet.dk's afslag på årsbaseret nettoafregning stadfæstet, da dokumentationen for et gyldigt ejerskifte ikke var tilstrækkelig.

afgoerelse.pdf
Energinet.dk’s afslag på årsbaseret nettoafregning ophævet og hjemvist, da der ikke var foretaget en konkret vurdering af klagers faktiske anvendelse af ejendommen.

afgoerelse.pdf
Energinet.dk's afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1 ophævet og hjemvist, da der ikke var foretaget en konkret vurdering af forbrugsstedet.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energitilsynet

Høring, el. Frist: 26-01-2017
Høring - Energinet.dk's metodeanmeldelse af revideret udgave af "Teknisk forskrift 3.2.3 Rev 1 for termiske anlæg større end 11 kW”


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Delanalyse 3 i Afgifts- og tilskudsanalysen er blevet offentliggjort
Delanalyse 3 i Afgifts- og tilskudsanalysen på energiområdet er nu blevet offentliggjort. Den nye delanalyse har fokus på afgifterne på NOx, SO2 og CO2 samt udledningen af partikler.


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forretningsorden for skatteankenævn, vurderingsankenævn, skatte- og vurderingsankenævn samt motorankenævn  


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Bekendtgørelsen om it-beredskab for el- og naturgassektorerne
Oprettelsesdato: 13-01-2017
Høringsfrist: 14-02-2017


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 16-01-2017 - 14-02-2017

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-189/15 IRCCS - Fondazione Santa Lucia
Dato: 18-01-2017
Fiskale bestemmelser

Beskatning - skat af energiprodukter og elektricitet - begrebet »skattelettelser« - energiintensive virksomheder i fremstillingssektoren - mekanisme til reduktion af generelle omkostninger til forsyningsnet

Tidligere dokument: C-189/15 IRCCS - Fondazione Santa Lucia - Indstilling
Tidligere dokument: C-189/15 IRCCS - Fondazione Santa Lucia - Dom
Tidligere dokument: C-189/15 IRCCS - Ny sag

Indstilling C-465/15 Hüttenwerke Krupp Mannesmann
Dato: 19-01-2017
Fiskale bestemmelser

Anmodning om præjudiciel afgørelse – beskatning af energiprodukter og elektricitet – direktiv 2003/96/EU - anvendelsesområde – begrebet elektricitet, der fortrinsvis anvendes til kemisk reduktion – inddragelse af elektricitet, der anvendes til ventilatorer ved fremstillingen af råjern i højovnsprocesser

Tidligere dokument: C-465/15 Hüttenwerke Krupp Mannesmann - Dom
Tidligere dokument: C-465/15 Hüttenwerke Krupp Mannesmann - Indstilling
Tidligere dokument: C-465/15 Hüttenwerke Krupp Mannesmann - Ny sag


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen - konkurrence

SA.46128
Czech Republic, Co-operation for sustainable provision of biomass for use in food and energy production and industrial processes (Decision)

Member State: Czech Republic
Legal basis primary: Art. 107(3)(c) TFEU Certain econ. activities/areas
Legal basis secondary: Agriculture - Agricultural Guidelines 2014-2020 (European Union Guidelines for State aid in the agricultural and forestry sectors and in rural areas 2014 to 2020)
Aid instrument: Direct grant
Case Type: Scheme
Duration: until 31.12.2020
Notification or Registration Date: 29.07.2016
DG Responsible: Agriculture and Rural Development DG
2016/N
Decision on 07.12.2016: Decision not to raise objections
Decision Text: Letter to the Member State - working language en Published on 11.01.2017


SA.45779
Malta, Delimara Gas and Power Energy Project (Decision)

Member State: Malta
Legal basis primary: Art. 106(2) TFEU - SGEI
Legal basis secondary: Services on General Economic Interest - SGEI EU framework , 2012
Sector: D - Electricity, gas, steam and air conditioning supply
Aid instrument: Other
Case Type: Individual Application
Duration: from 14.04.2015
Notification or Registration Date: 28.06.2016
DG Responsible: Competition DG
2016/NN
Decision on 11.01.2017: Decision not to raise objections

 

Nyt fra EUR_LEX

Kommissionens forordning (EU) 2016/2281 af 30. november 2016 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter for så vidt angår krav til miljøvenligt design af luftvarmeprodukter, køleprodukter, HT-chillers til proceskøling og fancoil-enheder (EØS-relevant tekst )

 


Indholdsfortegnelse