Energinyt 2016, uge 36

.

Indhold

Artikler og interessante links
Brunchseminar for varmeværker
Høring af styresignal om præcisering af reglerne i elafgiftsloven for elopvarmede helårsboliger med VE-anlæg
Fra 1. juli 2016 skal din virksomheds afgiftsgodtgørelse indberettes, hvis virksomheden modtager mere end EUR 500.000 årligt

Nyt fra Energiklagenævnet

Styresignaler
Elopvarmede helårsboliger med VE-anlæg - styresignal

Bindende svar
Skatterådet afviser at tage stilling til spørgsmål om afgiftslempelse efter el-patronordningen

Nyt fra SKAT
Nye satser

Lovstof
Nyt fra Lovtidende


 

Artikler og interessante links

BDO

Brunchseminar for varmeværker

De danske varmeværker står over for en ny regulering. En regulering, der vil betyde krav til effektivisering samt øget administration af værkerne. For at være på forkant med den nye regulering er det vigtigt at forstå mekanismerne i den.


FSR - danske revisorer

Høring af styresignal om præcisering af reglerne i elafgiftsloven for elopvarmede helårsboliger med VE-anlæg

FSR har for nærværende ikke kommentarer hertil.


PwC

Fra 1. juli 2016 skal din virksomheds afgiftsgodtgørelse indberettes, hvis virksomheden modtager mere end EUR 500.000 årligt

SKAT udsender i øjeblikket breve til virksomheder, som årligt modtager afgiftsgodtgørelser på mere end EUR 500.000 årligt. Det skyldes nye EU-regler, hvor indberetning af eventuelle statsstøtter, herunder afgiftsgodtgørelser er påkrævet.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energiklagenævnet

afgoerelse.pdf
Energinet.dk's afslag på årsbaseret nettoafregning stadfæstet, da installationsadressen ikke var rettidig korrekt angivet ved anlæggets anmeldelse
bilag.pdf


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Elopvarmede helårsboliger med VE-anlæg - styresignal

SKM2016.380.SKAT

Vedrører: Elafgiftsloven § 2, stk. 1, litra c og stk. 3, og § 6, stk. 1 og stk. 3.

SKAT præciserer, at SKM2015.622.SKAT ikke kun gælder for solcelle-el, men for al elektricitet, der er fremstillet på elproduktionsanlæg ved anvendelse af vedvarende energikilder i form af vindkraft, vandkraft, biogas, biomasse, solenergi, bølge- og tidevandsenergi og geotermisk varme.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Skatterådet afviser at tage stilling til spørgsmål om afgiftslempelse efter el-patronordningen

SKM2016.379.SR

Vedrører: Elafgiftsloven, Gasafgiftsloven og Skatteforvaltningsloven

Skatterådet afviste at tage stilling til spørgsmål om elafgiftslempelse efter el-patronordningen.


Indholdsfortegnelse 

Høringssvar til udkast til styresignal:
Elopvarmede helårsboliger med VE-anlæg - udkast styresignal

Udkastet til styresignal: 16-0833385

SKAT præciserer, at SKM2015.622.SKAT ikke kun gælder for solcelle-el, men for al elektricitet, der er fremstillet på elproduktionsanlæg ved anvendelse af vedvarende energikilder i form af vindkraft, vandkraft, biogas, biomasse, solenergi, bølge- og tidevandsenergi og geotermisk varme.

Høringssvar:

 • Advokatrådet
 • Dansk Byggeri
 • Dansk Erhverv
 • FSR - Danske Revisorer
 • SEGES

 • Indholdsfortegnelse 

  Lovtidende

  Bekendtgørelse af lov om naturgasforsyning  


  Indholdsfortegnelse 

  Nyt fra EU

  Nyt fra Kommissionen - konkurrence

  SA.40250
  Finland, Operational aid to wind power in Åland in 2013-2015 (Decision)

  Member State: Finland
  Region: AALAND
  Primary Objective: Environmental protection
  Sector: D - Electricity, gas, steam and air conditioning supply
  Aid instrument: Direct grant
  Case Type: Scheme
  Duration: from 01.01.2013 to 31.12.2015
  Notification or Registration Date: 16.12.2014
  DG Responsible: Competition DG
  Related Cases: SA.33567
  2016/N
  Decision on 11.08.2016: Decision not to raise objections
  Decision Text: Letter to the Member State - working language en Published on 05.09.2016

   

  Nyt fra Parlamentet

  Statistikker over priserne på naturgas og elektricitet

   


  Indholdsfortegnelse