Energinyt 2016, uge 07

.

Indhold

Artikler og interessante links
Lempet elafgift for virksomheder med forlystelsesaktiviteter

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU


 

Artikler og interessante links

Dansk Revision

Lempet elafgift for virksomheder med forlystelsesaktiviteter

Et af regeringens forslag til vækst initiativer drejer sig om øget mulighed for godtgørelse af elafgift


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Høring af forslag til lov om ændring af lov om Energinet.dk, lov om naturgasforsyning og lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat (Energinet.dks varetagelse af gasopstrømssystem-, olierørlednings- og separationsvirksomhed samt økonomisk regulering af distributionsvirksomhed varetaget af Energinet.dk m.v.)
Oprettelsesdato: 17-02-2016
Høringsfrist: 07-03-2016

 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 22-02-2016 - 22-03-2016

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 17-03-2016 indstilling i C-493/14 Statsstøtte Dilly’s Wellnesshotel
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse – statsstøtte – forordning (EF) nr. 800/2008 – former for støtte, der kan anses for at være forenelige med fællesmarkedet – støtte til miljøbeskyttelse – støtteforanstaltninger i form af nedsættelser af miljøafgifter – den ufravigelige karakter af betingelserne for fritagelse

Tidligere dokument: C-493/14 Statsstøtte Dilly’s Wellnesshotel - Dom
Tidligere dokument: C-493/14 Statsstøtte Dilly’s Wellnesshotel - Indstilling

 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

ST 5928 2016 INIT: KOMMISSIONENS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af et aftalememorandum mellem Den Europæiske Union og Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling med henblik på at styrke samarbejdet på energiområdet og dermed styrke klimaindsatsen - Fastlæggelse af EU's holdning

ST 6026 2016 INIT: Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 16/2015 "Bedre energiforsyningssikkerhed gennem udvikling af det indre energimarked: Der er behov for en yderligere indsats" - Vedtagelse af Rådets konklusioner

ST 6224 2016 INIT: MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En EU-strategi for opvarmning og køling

 

Nyt fra Kommissionen

Towards Energy Union: The Commission presents sustainable energy security package

Towards a smart, efficient and sustainable heating and cooling sector

Liquefied Natural Gas and gas storage will boost EU's energy security

Intergovernmental agreements in energy

Security of gas supply regulation

Seech by Commissioner Miguel Arias Cañete at the Security of Supply Package Press Conference

 

Nyt fra EUR_LEX

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL concerning measures to safeguard the security of gas supply and repealing Regulation (EU) No 994/2010

Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on establishing an information exchange mechanism with regard to intergovernmental agreements and non-binding instruments between Member States and third countries in the field of energy and repealing Decision No 994/2012/EU