Energinyt 2016, uge 43

Kære læser

Tiden er kommet til, at der skal fyldes noget mere indhold i Energinyt - og jeg har brug for din hjælp.

Hvilke kilder mangler i Energinyt ? - store som små, hyppige som sjældne, danske som udenlandske ..... Send mig en mail på larsg@taxcon.dk - så kigger jeg på det.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Finansielle elaftaler er fritaget for moms
Energi & Forsyning - Oktober 2016
Regeringens lovprogram: Godtgørelse af elafgift til forlystelser

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra Energitilsynet

Nyt fra SKAT
Nye satser

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU


 

Artikler og interessante links

EY

Energi & Forsyning - Oktober 2016

I dette nummer har vi bl.a. moderniseret regulering i fjernvarmesektoren samt optimering af aconto skattebetalinger på programmet. Vi afholder endvidere et seminar om vandsektoren.

  • Moderniseret regulering i fjernvarmesektoren. Fjernvarmesektoren står overfor en kommende regulering. Der blev den 7. april 2016 indgået stemmeaftale om en ny økonomisk regulering af fjernvarmesektoren. Aftalen blev indgået før offentliggørelsen af Mckinsey-rapporten og regeringens forsyningsstrategi. Mckinsey-rapporten er resultatet af en analyse af den danske forsyningssektor og indeholder initiativer til sektorernes effektiviseringspotentiale. Regeringens forsyningsstrategi tager afsæt i den indgåede stemmeaftale og analyser i blandt andet Mckinsey-rapporten og har til formål at betragte forsyningsområderne som én samlet sektor, og derved skabe værdi for virksomheder og husholdninger.
  • Optimering af aconto skattebetalinger. Det er endnu engang tid til at overveje, om årets acontobetalinger af selskabsskat matcher den skattepligtige indkomst, der forventes for indkomståret 2016.


EY

Regeringens lovprogram: Godtgørelse af elafgift til forlystelser

Der er godt nyt på vej til virksomheder, der driver forlystelser. Regeringen har fremsat et lovforslag, der fjerner denne type virksomhed fra listen over ikke godtgørelsesberettigede virksomheder i bilaget til elafgiftsloven, så de fremadrettet får mulighed for godtgørelse af elafgift.


EY

Finansielle elaftaler er fritaget for moms

Skatterådet har i et bindende svar fastslået, at finansielle elaftaler skal anses som værdipapirer, der er omfattet af momsfritagelsen for finansielle ydelser.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energiklagenævnet

Afgørelse
Energinet.dk's afslag på årsbaseret nettoafregning stadfæstet, da solcelleanlægget var ændret væsentligt efter skæringsdagen.

Afgørelse
Afslag på årsbaseret nettoafregning stadfæstet, da det erhvervsmæssige elforbrug ikke kunne adskilles fra det private.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energitilsynet

Tilkendegivelse om opgørelse af indskudskapital ved forenet produktion m.m.
Tilsynsafgørelse, varme. Journalnr.: 16/08593


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Udkast til bekendtgørelse om certificering af transmissionsvirksomheder, der er tredjelands-kontrollerede
Oprettelsesdato: 25-10-2016
Høringsfrist: 22-11-2016

Bekendtgørelse om energivirksomheders og bygningsejeres oplysningsforpligtelser
Oprettelsesdato: 26-10-2016
Høringsfrist: 09-11-2016

Udkast til ændring af bekendtgørlese nr. 1113 af 18. september 2015 og bekendtgørelse nr. 299 af 25. marts 2015
Oprettelsesdato: 26-10-2016
Høringsfrist: 23-11-2016


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

ST 13626 2016 INIT: Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Nederlandene til at anvende en lavere afgiftssats for elektricitet, der leveres til ladestationer til elektriske køretøjer

PE 28 2016 REV 1: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING OM EUROPÆISKE STATISTIKKER OVER PRISERNE PÅ NATURGAS OG ELEKTRICITET OG OM OPHÆVELSE AF DIREKTIV 2008/92/EF

 

Nyt fra Kommissionen

Speech by Commissioner Arias Cañete at the Business Europe Power Market Event

Speech by Commissioner Arias Cañete at Eurelectric: Winter [Package] is Coming: Getting the Energy Union Right

European companies awarded for their green business solutions

Gas markets: Commission reinforces market conditions in revised exemption decision on OPAL pipeline

 

Nyt fra Kommissionen - konkurrence

SA.43451
Czech Republic, Support to heat production from biogas (Decision)

Member State: Czech Republic
Region: Czech Republic
Legal basis primary: Art. 107(3)(c) TFEU Certain econ. activities/areas
Legal basis secondary: Environment and Energy - Guidelines on State aid for environmental protection and energy 2014-2020
Sector: D.35 - Electricity, gas, steam and air conditioning supply
Aid instrument: Other
Case Type: Scheme
Duration: from 01.01.2016 to 31.12.2020
Notification or Registration Date: 30.10.2015
DG Responsible: Competition DG
2015/N
Decision on 22.08.2016: Decision not to raise objections
Press release: IP/16/2866
Decision on 24.10.2016: Corrigendum


SA.43182
Czech Republic, Support to small hydro power plants up to 10 MW (Decision)

Member State: Czech Republic
Region: Czech Republic
Legal basis primary: Art. 107(3)(c) TFEU Certain econ. activities/areas
Legal basis secondary: Environment and Energy - Guidelines on State aid for environmental protection and energy 2014-2020
Sector: D.35 - Electricity, gas, steam and air conditioning supply
Aid instrument: Other
Case Type: Scheme
Duration: from 01.01.2016 to 31.12.2020
Notification or Registration Date: 25.09.2015
DG Responsible: Competition DG
2015/N
Decision on 22.08.2016: Decision not to raise objections
Press release: IP/16/2866
Decision on 24.10.2016: Corrigendum

 

Nyt fra Parlamentet

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Nederlandene til at anvende en lavere afgiftssats for elektricitet, der leveres til ladestationer til elektriske køretøjer  

 

Nyt fra EUR_LEX

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Nederlandene til at anvende en lavere afgiftssats for elektricitet, der leveres til ladestationer til elektriske køretøjer

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Vedtagne lovforslag

B 2 Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af Parisaftalen.
Vedtaget den 27. oktober 2016

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 25 A Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet. (Lempelse af elafgift for forlystelser).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

L 25 B Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, fusionsskatteloven og selskabsskatteloven. (Lempelse af elafgift for forlystelser, ændring af reglerne om skattefri spaltning, særlige bonushensættelser, værdiansættelse af kooperationsbeskattede andelsforeningers unoterede aktier samt ændring af reglerne om sambeskatning i forbindelse med konkurs).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse